PROMETNA SIGNALIZACIJA

(vertikalna)

prometni znaki
turistično obvestilna signalizacija
oprema cest
PODROBNO

ELABORATI, PROJEKTI

(priprava dokumentacije)

turistične obvestilne signalizacije
začasne prometne ureditve
za oglaševanje
PODROBNO

PROMETNA SIGNALIZACIJA

(horizontalna)

talne označbe
tankoslojne označbe
debeloslojne označbe
PODROBNO

PROMETNA OPREMA

ogledala, znaki z notranjo osvetlitvijo
PODROBNO

PROMETNO VARNOSTNI SISTEMI

Utripajoče luči, Pešec, DTS..
PODROBNO

PRAVA REŠITEV NA PRAVEM MESTU – VEČJA PROMETNA VARNOST

Družba je bila ustanovljena 03.12.2007 z ugotovitvijo, da je na slovenskem prostor za družbo, ki bo lahko strankam nudila celovite rešitve na področju prometa.  Skozi čas se je družba razvila v visoko motivirano ekipo strokovnjakov, ki pokrivamo cel spekter na področju gradenj, prometne signalizacije, prometne opreme, v zadnjem obdobju pa tudi novih prometnih rešitev za večjo varnost v cestnem prometu.

Naša vizija je nudenje celovitih rešitev na tem področju - od ideje, problema, preko svetovanja do oblikovanja sistemskih rešitev za naše naročnike ter izvedbe. Našim strankam lahko ponudimo projektiranje, svetovanje, pripravo tehnične dokumentacije, dobavo izdelkov in tudi njihovo kvalitetno vgradnjo, skladno z vsemi standardi in uzancami.

Dosedanje uspešno delovanje smo nadgradili s prometnim svetovanjem in celovitimi prometnimi rešitvami za naše stranke na področju novih prometnih sistemih. Naš moto odraža naše poslanstvo na področju varnosti v prometu in rešitve, ki jih nudimo našim strankam, s katerimi želimo imeti partnerske in korektne odnose.
 
Z do sedaj izvedenimi projekti smo si pridobili potrebne izkušnje s pravilno in prostorsko primerno postavitvijo turistično obvestilne signalizacije v prostoru, ki mora odražati tako zahteve naročnika, kot tudi zahteve uporabnikov in ne nazadnje prostorske zmožnosti. Naše reference so uspešno izvedeni projekti in zadovoljne stranke.

V letu 2015 smo naše dotedanje uspešno sodelovanje nadgradili z ekskluzivnim zastopstvom podjetja SISAS s.p.a. iz Perugie za območje Slovenije. SISAS s.p.a., ustanovljen leta 1980, je vodilni proizvajalec in dobavitelj prometne signalizacije, prometne opreme in sodobnih prometno varnostnih sistemov v Italiji. Njihovi elektronski sistemi prometne varnosti so eni izmed sodobnejših aktivnih oblik za povečanje varnosti v cestnem prometu.

Naše izkušnje in reference dokazujejo, da smo uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev in izvrševanju postavljenih ciljev.
Predstavitev ZMAS
© 2017 ZMAS SI d.o.o. | O piškotkih