PROMETNA SIGNALIZACIJA

(vertikalna)

prometni znaki
turistično obvestilna signalizacija
oprema cest
PODROBNO

PROMETNA SIGNALIZACIJA

(horizontalna)

talne označbe
tankoslojne označbe
debeloslojne označbe
PODROBNO

PROMETNA OPREMA

ogledala, znaki z notranjo osvetlitvijo
PODROBNO

PROMETNO VARNOSTNI SISTEMI

Utripajoče luči, Pešec, DTS..
PODROBNO

ELABORATI, PROJEKTI

(priprava dokumentacije)

turistične obvestilne signalizacije
začasne prometne ureditve
za oglaševanje
PODROBNO

PRAVA REŠITEV NA PRAVEM MESTU – VEČJA PROMETNA VARNOST

Družba je bila ustanovljena 03.12.2007 z ugotovitvijo, da je na slovenskem prostor za družbo, ki bo lahko strankam nudila celovite rešitve na področju prometa.  Skozi čas se je družba razvila v visoko motivirano ekipo strokovnjakov, ki pokrivamo cel spekter na področju gradenj, prometne signalizacije, prometne opreme, v zadnjem obdobju pa tudi novih prometnih rešitev za večjo varnost v cestnem prometu.

Naša vizija je nudenje celovitih rešitev na tem področju - od ideje, problema, preko svetovanja do oblikovanja sistemskih rešitev za naše naročnike ter izvedbe. Našim strankam lahko ponudimo projektiranje, svetovanje, pripravo tehnične dokumentacije, dobavo izdelkov in tudi njihovo kvalitetno vgradnjo, skladno z vsemi standardi in uzancami.

Dosedanje uspešno delovanje smo nadgradili s prometnim svetovanjem in celovitimi prometnimi rešitvami za naše stranke na področju novih prometnih sistemih. Naš moto odraža naše poslanstvo na področju varnosti v prometu in rešitve, ki jih nudimo našim strankam, s katerimi želimo imeti partnerske in korektne odnose.
 
Z do sedaj izvedenimi projekti smo si pridobili potrebne izkušnje s pravilno in prostorsko primerno postavitvijo turistično obvestilne signalizacije v prostoru, ki mora odražati tako zahteve naročnika, kot tudi zahteve uporabnikov in ne nazadnje prostorske zmožnosti. Naše reference so uspešno izvedeni projekti in zadovoljne stranke.

V letu 2015 smo naše dotedanje uspešno sodelovanje nadgradili z ekskluzivnim zastopstvom podjetja SISAS s.p.a. iz Perugie za območje Slovenije. SISAS s.p.a., ustanovljen leta 1980, je vodilni proizvajalec in dobavitelj prometne signalizacije, prometne opreme in sodobnih prometno varnostnih sistemov v Italiji. Njihovi elektronski sistemi prometne varnosti so eni izmed sodobnejših aktivnih oblik za povečanje varnosti v cestnem prometu.

Naše izkušnje in reference dokazujejo, da smo uspešni pri doseganju zastavljenih ciljev in izvrševanju postavljenih ciljev.
Predstavitev ZMAS
© 2024 ZMAS SI d.o.o. | O piškotkih